Zapraszamy do wysłuchania inspirującego, wartościowego kazania pt. „Modlitwa”, wygłoszonego przez pastora Stanisława Cieślara w czwartek, dnia 24.02.2022