Mądrość

7-marzec-2019

Zapraszamy do wysłuchania inspirującego kazania pt. „Mądrość”, wygłoszonego przez Marka Kominka w czwartek, dnia 07.03.2019.