Lepszy świat nadchodzi

Zapraszamy do wysłuchania inspirującego kazania pt. „Lepszy świat nadchodzi”, wygłoszonego przez Wiktora Hettmana w czwartek, dnia 23.06.2022.