Kiedy wchodzisz w kompetencje Boga

Zapraszamy do wysłuchania inspirującego kazania pt. „Kiedy wchodzisz w kompetencje Boga”, wygłoszonego przez Łukasza Raszkę w czwartek, dnia 15.12.2022.