Każdy jest sługą

29-lipiec-2018
Temat: Bóg , Człowiek , Służba
Marek Kominek - Kościół Elim w Cieszynie

Mówca: Marek Kominek

Audio Download

Zapraszamy do wysłuchania ciekawego kazania pt. „Każdy jest sługą”, wygłoszonego przez Marka Kominka w niedzielę, dnia 29.07.2018.