Zapraszamy do wysłuchania inspirującego kazania pt. „Jezus jest życiem”, wygłoszonego przez Błażeja Milczarczyka w niedzielę, dnia 25.12.2022.