Jezus jest chlebem życia i pokarmem dla duszy

13-sierpień-2020

Zapraszamy do wysłuchania interesującego kazania pt. „Jezus jest chlebem życia i pokarmem dla duszy”, wygłoszonego przez Mikołaja Blikhar’a w czwartek, dnia 13.08.2020.