Jezus Chrystus syn dawidowy

14-wrzesień-2023

Temat: Bóg, Dawid, Jezus, Syn

Zapraszamy do wysłuchania interesującego kazania pt. „Jezus Chrystus syn dawidowy”, wygłoszonego przez Łukasza Raszkę w czwartek, dnia 14.09.2023.