Jezus Chrystus receptą na relację człowieka z Bogiem

24-styczeń-2021

Zapraszamy do wysłuchania wartościowego kazania pt. „Jezus Chrystus receptą na relację człowieka z Bogiem”, wygłoszonego przez Korneliusza Kaletę w niedzielę, dnia 24.01.2021.