Jesteśmy zwycięzcami, więc dlaczego przegrywamy?

Zapraszamy do wysłuchania wartościowego kazania pt. „Jesteśmy zwycięzcami, więc dlaczego przegrywamy?”, wygłoszonego przez Marka Czajkowskiego w niedzielę, dnia 12.06.2022.