Jak wykorzystać czas naszej pielgrzymki?

12-styczeń-2020

Zapraszamy do wysłuchania inspirującego kazania pt. „Jak wykorzystać czas naszej pielgrzymki?”, wygłoszonego przez pastora Mariana Suskiego w niedzielę, dnia 12.01.2020.