Jak być osobą, która może dokonać zmiany

Zapraszamy do wysłuchania wartościowego kazania pt. „Jak być osobą, która może dokonać zmiany”, wygłoszonego przez Marka Czajkowskiego w niedzielę, dnia 06.02.2022.