Homilia tematyczna o Darach Ducha Świętego

Zapraszamy do wysłuchania wartościowego kazania pt. „Homilia tematyczna o Darach Ducha Świętego”, wygłoszonego przez Kacpra Fąfrowicza w czwartek, dnia 11.01.2024.