Glina, materiał w rękach Boga

8-luty-2018
Marek Kominek - Kościół Elim w Cieszynie

Mówca: Marek Kominek

Audio Download

Zapraszamy do wysłuchania wartościowego kazania pt. „Glina, materiał w rękach Boga”, wygłoszonego przez Marka Kominka w czwartek, dnia 08.02.2018.