Emmanuel – Bóg z nami

Zapraszamy do wysłuchania inspirującego kazania pt. „Emmanuel – Bóg z nami”, wygłoszonego przez Marka Czajkowskiego w niedzielę, dnia 26.12.2021.