Zapraszamy do wysłuchania inspirującego kazania pt. „Duch Święty”, wygłoszonego przez pastora Sidney Watson’a w czwartek, dnia 22.02.2018.