Duch Święty prowadzi do Bożego Słowa

1-luty-2018

Zapraszamy do wysłuchania wartościowego kazania pt. „Duch Święty prowadzi do Bożego Słowa”, wygłoszonego przez Przemysława Śliwkę w czwartek, dnia 01.02.2018