Dobry powód na Święta, dobry powód na całe życie

Zapraszamy do wysłuchania inspirującego kazania pt. „Dobry powód na Święta, dobry powód na całe życie”, wygłoszonego przez Marka Czajkowskiego w niedzielę, dnia 27.12.2020.