Determinacja i zaangażowanie w życiu chrześcijanina

6-wrzesień-2020
Audio Download

Zapraszamy do wysłuchania inspirującego kazania pt. „Determinacja i zaangażowanie w życiu chrześcijanina”, wygłoszonego przez pastora Janusza Cieplika w niedzielę, dnia 06.09.2020.