Zapraszamy do wysłuchania inspirującego kazania pt. „Dar gościnności”, wygłoszonego przez Jacka Ziółkowskiego w czwartek, dnia 10.03.2022.