Czystość i uświęcenie człowieka

Zapraszamy do wysłuchania wartościowego kazania pt. „Czystość i uświęcenie człowieka”, wygłoszonego przez Łukasza Raszkę w czwartek, dnia 15.06.2023.