Czy życie ma sens?

14-październik-2021
Temat: Bóg , Człowiek , Sens , Wiara , Wzrost
Audio Download

Zapraszamy do wysłuchania inspirującego kazania pt. „Czy życie ma sens?”, wygłoszonego przez Jacka Ziółkowskiego w czwartek, dnia 14.10.2021.