Czy życie ma sens?

14-październik-2021

Zapraszamy do wysłuchania inspirującego kazania pt. „Czy życie ma sens?”, wygłoszonego przez Jacka Ziółkowskiego w czwartek, dnia 14.10.2021.