Czy zgodzisz się wykonać to, o co prosi Cię Jezus?

Zapraszamy do wysłuchania wartościowego kazania pt. „Czy zgodzisz się wykonać to, o co prosi Cię Jezus?”, wygłoszonego przez Jacka Ziółkowskiego w niedzielę 07.04.2024.