Czy wszyscy mówią innymi językami?

Audio Download

Zapraszamy do wysłuchania wartościowego kazania pt. „Czy wszyscy mówią innymi językami?”, wygłoszonego przez Leszka Wrzecionko w niedzielę, dnia 26.03.2023.