Czy słyszysz głos Pana?

Zapraszamy do wysłuchania wartościowego kazania pt. „Czy słyszysz głos Pana?”, wygłoszonego przez Korneliusza Kaletę w niedzielę, dnia 09.10.2022.