Czy rozumiesz to, co czytasz?

Zapraszamy do wysłuchania wartościowego kazania pt. „Czy rozumiesz to, co czytasz?”, wygłoszonego przez pastora Bogusława Haręża w czwartek, dnia 29.06.2023.