Czy potrafisz odróżnić kiedy Bóg do Ciebie przemawia?

12-kwiecień-2018

Zapraszamy do wysłuchania inspirującego kazania pt. „Czy potrafisz odróżnić kiedy Bóg do Ciebie przemawia?”, wygłoszonego przez Przemysława Śliwkę w czwartek, dnia 12.04.2018.