Czy Jezus wypełnia całe twoje życie?

Zapraszamy do wysłuchania wartościowego kazania pt. „Czy Jezus wypełnia całe twoje życie?”, wygłoszonego przez Jacka Ziółkowskiego w czwartek, dnia 24.11.2022.