Czy Jezus Chrystus jest twoim Panem?

25-kwiecień-2019

Zapraszamy do wysłuchania inspirującego kazania pt. „Czy Jezus Chrystus jest twoim Panem?”, wygłoszonego przez Wojciecha Leśniewskiego w czwartek, dnia 25.04.2019.