Czy jesteśmy gotowi?

Zapraszamy do wysłuchania wartościowego kazania pt. „Czy jesteśmy gotowi?”, wygłoszonego przez Dariusza Jackowskiego w czwartek, dnia 26.05.2022.