Czy jesteś gotowy wypełnić Boże powołanie?

29-grudzień-2022
Marek Kominek - Kościół Elim w Cieszynie

Mówca: Marek Kominek

Audio Download

Zapraszamy do wysłuchania wartościowego kazania pt. „Czy jesteś gotowy wypełnić Boże powołanie?”, wygłoszonego przez Marka Kominka w czwartek, dnia 29.12.2022.