Czy chcesz służyć Bogu na Jego warunkach?

21-lipiec-2018

Zapraszamy do wysłuchania interesującego kazania pt. „Czy chcesz służyć Bogu na Jego warunkach?”, wygłoszonego przez Jacka Ziółkowskiego w trakcie niedzielnego nabożeństwa, dnia 21.07.2018.