Co może być doliną suchych kości w twoim życiu?

18-luty-2021
Marek Kominek - Kościół Elim w Cieszynie

Mówca: Marek Kominek

Audio Download

Zapraszamy do wysłuchania interesującego kazania pt. „Co może być doliną suchych kości w twoim życiu?”, wygłoszonego przez Marka Kominka w czwartek, dnia 18.02.2021.