Boże prowadzenie

31-styczeń-2019

Zapraszamy do wysłuchania inspirującego kazania pt. „Boże prowadzenie”, wygłoszonego przez Wojciecha Leśniewskiego w czwartek, dnia 31.01.2019.