Boże obietnice

28-październik-2021

Zapraszamy do wysłuchania inspirującego kazania pt. “Boże obietnice”, wygłoszonego przez Łukasza Raszkę w czwartek, dnia 28.10.2021