Bóg wybiera to co słabe

Zapraszamy do wysłuchania wartościowego kazania pt. „Bóg wybiera to co słabe”, wygłoszonego przez Wojciecha Leśniewskiego w czwartek, dnia 15.07.2021.