Bóg patrzy na Ciebie inaczej niż człowiek

Zapraszamy do wysłuchania wartościowego kazania pt. „Bóg patrzy na Ciebie inaczej niż człowiek”, wygłoszonego przez pastora Janusza Cieplika w niedzielę, dnia 01.08.2021.