Bóg odpowiada na twoje modlitwy

8-wrzesień-2019

Zapraszamy do wysłuchania wartościowego kazania pt. „Bóg odpowiada na twoje modlitwy”, wygłoszonego przez Korneliusza Kaletę w niedzielę, dnia 08.09.2019.