Bóg odpowiada na Twoje modlitwy

Zapraszamy do wysłuchania wartościowego kazania pt. „Bóg odpowiada na twoje modlitwy”, wygłoszonego przez Jacka Ziółkowskiego w niedzielę, dnia 22.01.2023.