Bóg jest dobry

4-listopad-2021
Marek Kominek - Kościół Elim w Cieszynie

Mówca: Marek Kominek

Audio Download

Zapraszamy do wysłuchania budującego kazania pt. „Bóg jest dobry”, wygłoszonego przez Marka Kominka w czwartek, dnia 04.11.2021.