Zapraszamy do wysłuchania inspirującego kazania pt. „Bóg jest bliżej niż myślisz”, wygłoszonego przez Marka Czajkowskiego w niedzielę, dnia 18.07.2021.