Zapraszamy do wysłuchania budującego kazania pt. „Bóg jest blisko”, wygłoszonego przez Marka Czajkowskiego w niedzielę, dnia 19.02.2023r.