Będę błogosławił Pana w każdym czasie

Zapraszamy do wysłuchania inspirującego kazania pt. „Będę błogosławił Pana w każdym czasie”, wygłoszonego przez Marka Czajkowskiego w niedzielę, dnia 13.08.2023.