Bądź nieustannie skoncentrowany na Bogu

7-listopad-2019

Zapraszamy do wysłuchania wartościowego kazania pt. „Bądź nieustannie skoncentrowany na Bogu”, wygłoszonego przez Przemysława Śliwkę w czwartek, dnia 07.11.2019.