7 cech duchowego życia

Zapraszamy do wysłuchania wartościowego kazania pt. „7 cech duchowego życia”, wygłoszonego przez Leszka Wrzecionko w trakcie niedzielnego nabożeństwa, dnia 18.02.2018.