[section extra=”single-post-header clearfix”]
[heading size=”h2″ extra=”post-title”]Historia[/heading]
[/section]

Historia powstania kościoła Elim sięga 1910 roku, kiedy na Śląsku Cieszyńskim miało miejsce duchowe przebudzenie. Utworzono, dzięki aprobacie władz austriackich Związek Stanowczych Chrześcijan. Była to pierwsza społeczność Zielonoświątkowa w Polsce.
Jednym z liderów społeczności był Karol Śniegoń, który został pastorem zboru Zielonoświątkowego. Na co dzień pracował w zakładzie szewskim, by mieć na utrzymanie żony i trojga dzieci. Praca nie przeszkadzała mu w służbie. Dodatkowo, oprócz nauczania Słowa Bożego, redagował pismo „Głos Prawdy”. Wraz z małżonką wiernie służyli do końca swojego życia. R.J. Wojnarowie opisując jego życie, podsumowali je słowami: „Karol Śniegoń był mężem modlitwy i jednej księgi – Pisma Świętego. Takim też pozostał w pamięci tych, którzy z nim wiele lat współpracowali.”
W początkowych latach nie było kaplicy, a spotkania odbywały się po domach. W 1948 roku, rodzina Kubków, posiadająca nieruchomość na ul. Przepilińskiego, odstąpiła swój budynek gospodarczy na rzecz kościoła. Dzięki ofiarności zborowników, przystosowano budynek na potrzeby zboru. Nową kaplicę otwarto 19 czerwca 1948 roku. W latach pięćdziesiątych naszą wspólnotę (jak inne wspólnoty na terenie Polski), spotykały różnego rodzaju trudności ze strony władz, które więziły przywódców. Prześladowania jednak nie zniszczyły kościoła, ale przyczyniły się do jego rozwoju.
Po śmierci prezbitera Karola Śniegonia w 1972 roku, na pastora został powołany prezbiter Marian Suski, z wykształcenia prawnik. W związku z tym, że dotychczasowa kaplica była zbyt mała, bo nie posiadała pomieszczeń na nauczanie dzieci, oraz zaplecza socjalnego, wystąpiono do władz o pozwolenie na rozbudowę kaplicy. W niedługim czasie, bo w czerwcu 1974 roku, nasza społeczność mogła się cieszyć większą kaplicą. Rozbudowano przednią i tylną część, podniesiono strop, wybudowano nową kondygnację. Wraz z powiększaniem kaplicy przybywało wiernych.
Zbór ciągle rozwijał się dynamicznie, również w latach osiemdziesiątych, tak że w czasie nabożeństw brakowało miejsc. Władze miejskie zaproponowały nam zniszczony obiekt, przy ulicy Bóżniczej. Budynek wymagał kompletnej rozbiórki, którą szybko zrealizowano, po czym w 1985 roku rozpoczęto budowę nowej kaplicy. Otwarcie pierwszej części kaplicy nastąpiło 9 maja 1987 roku. Dzięki Bogu nie brakło pieniędzy, zborownicy byli ofiarni, dlatego mogliśmy dalej kontynuować budowę, aż do dnia 25 czerwca 1989 roku, kiedy odbyło się otwarcie kaplicy. Wraz z wnoszeniem kolejnych murów, dbano o rozwój duchowy kościoła. W tym czasie prężnie działała służba ewangelizacyjna, która dzięki łasce bożej, przyniosła wspaniały owoc w postaci zbawionych dusz. Bóg nie tylko pomagał nam budować kaplicę, ale On dokonał dzieła budowy żywego Kościoła Jezusa Chrystusa w Cieszynie.
Pastor Marian Suski mimo swojego podeszłego wieku, ciągle głosi Słowo Boże, będąc dla nas przykładem wierności, determinacji i wiary. Jego miejsce w 1997 roku objął dotychczasowy drugi pastor, Janusz Cieplik, który pełni swoją służbę aż po dziś dzień.