Janusz Cieplik

<p>Urodził się i mieszka w Cieszynie. Od młodości zaangażowany w życie i służbę Zboru ELIM. W 1983 roku powołany na funkcję pastora pomocniczego. U boku prezbitera Mariana Suskiego uczestniczył w dynamicznym, duchowym i liczebnym rozwoju wspólnoty wiernych oraz budowie budynku kościelnego przy ul.Bóżniczej. W 1996 roku Zbór powierzył mu służbę pastora. Jest absolwentem Seminarium Teologicznego w Ustroniu. W szczęśliwym małżeństwie z żoną Ewą, mają syna Szymona... </p>

Antoni Czajkowski

<p></p>

Korneliusz Kaleta

<p></p>

Jacek Ziółkowski

<p></p>

Marek Czajkowski

<p></p>

Leszek Szlaur

<p></p>

Miriam Matyja

<p>Spotkania kobiet w naszym zborze mają bardzo długą tradycję. Ale nie to jest najważniejsze. Chodzi nam głównie  o to, by kobiety uczyły się żyć z Bogiem, chodziły w Jego światłości i mocy, modliły się z wiarą w chwilach trudnych i smutnych, ale też rozwijały w sobie postawę wdzięczności, empatii i właściwego rozumienia tego, czego Bóg od nich oczekuje. Nasze spotkania są otwarte – jest... </p>

Marian Suski

<p></p>

Marek Kominek

<p></p>

Jan Pipień

<p></p>