Zrób miejsce dla Boga w swoim życiu

Zapraszamy do wysłuchania wartościowego kazania pt. “Zrób miejsce dla Boga w swoim życiu”, wygłoszonego przez Marka Czajkowskiego w niedzielę, dnia 28.01.2018.
Kazanie jest pierwszym z serii pt. “Warto naśladować Jezusa”.