W gorliwości nie ustawając, płomienni Duchem Panu służcie