Uznanie boskości Jezusa

Zapraszamy do wysłuchania wartościowego kazania pt. „Uznanie boskości Jezusa”, wygłoszonego przez pastora Janusza Cieplika w niedzielę, dnia 25.12.2017.